Informationen zum Cyberangriff auf die dena: Zur Meldung.

Publikationsdetailansicht

ARKUSZ INFORMACYJNY: Społeczności energetyczne w Polsce i w Niemczech

W listopadzie 2022 r. Polsko-Niemiecka Platforma Energetyczna opublikowała badanie porównawcze nt. społeczności energetycznych, które porównuje istniejące koncepcje, rozwiązania i modele biznesowe w Polsce i w Niemczech oraz pokazuje przykłady najlepszych praktyk. Najważniejsze wyniki tej analizy zostały opublikowane w formie broszury informacyjnej. Przedstawione zostały tam rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju regulacji prawnych w obu krajach.

Społeczności energetyczne wnoszą istotny wkład we wdrażanie transformacji energetycznej i angażują lokalne podmioty w działania na drodze do neutralności klimatycznej. Doświadczenia z funkcjonowania społeczności energetycznych w obu krajach mogą być przydatne w ich dalszym rozwoju. Polska i Niemcy przykładają ogromne znaczenie do rozwoju społeczności energetycznych jako istotnego elementu nowoczesnego, zdecentralizowanego systemu energetycznego. Oba kraje wdrażają odpowiednie ramy regulacyjne dla ich funkcjonowania.

Polsko-Niemiecka Platforma Energetyczna

Unsere Empfehlungen